8 Σεπ 2011

Ενημέρωση

Οι τελευταίες ομάδες Σχολών Γονέων Ανατολικής Θεσσαλονίκης της προηγούμενης περιόδου ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο. Συνολικά, κατά το διάστημα Φεβρουάριος - Ιούνιος 2011  ολοκληρώθηκαν περίπου 40 ομάδες γονέων στις περιοχές ευθύνης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Ενημερώνονται οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα ότι θα παραλάβουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής και τα βιβλία μες το Σεπτέμβριο, στο χώρο συναντήσεων της ομάδας από τον αρμόδιο συντονιστή.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή σε νέες ομάδες ότι η οργάνωση των νέων τμημάτων ξεκινήσε αρχές Σεπτέμβρη με στόχο οι πρώτες ομάδες της νέας σχολικής χρονιάς να αρχίσουν το αργότερο μέσα στο δεύτερο 15νθήμερο του Σεπτέμβρη. Σε κάθε περίπτωση, το έργο των Σχολών Γονέων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2011.

Οι ομάδες δημιουργούνται κυρίως με βάση 2 κριτήρια: ηλικία παιδιών & τόπος διαμονής. Συνήθως, τα κριτήρια αυτά πληρούνται όταν οργανώνονται οι ομάδες --με τη βοήθεια των διευθυντών και των συλλόγων γονέων-- στα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά των ενδιαφερομένων. Στην πρώτη συνάντηση συμφωνούν οι ενδιαφερόμενοι με τον/την συντονιστή/τρία της ομάδας τη θεματολογία που θα αναπτυχθεί καθώς και τις μέρες & ώρες συναντήσεων. Συνήθως, είναι ένα τρίωρο μία φορά την εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου, υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς και έγινε προσπάθεια δημιουργίας ξεχωριστών ομάδων, μία στο κέντρο και μία στην Καλαμαριά, αλλά τελικά δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών παραμένουν ενεργές ώστε αν και όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων να δημιουργηθούν οι ομάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου